TECKNA BOKSTÄVER är mitt stora
intresse. Till logotyper, typsnitt, illustrationer och oändlligt många andra användningsområden.

Bokstäver gör tjänst överallt, dygnet runt, i alla sammanhang. I goda, och tyvärr mindre goda syften. I alla material och i former hämtade från olika historiska epoker.

JAG UNDERVISAR GÄRNA. I typografi, bokstavsformgivning, grafisk formgivnng och tidningdesign.

Att föreläsa är roligt, men praktiska övningar, varvade med diskussion och utvärdering av arbetet, är roligast. Och mest givande för både kursdeltagare och lärare.

På Lunds och Stockholms universitet har jag återkommande undervisnings-
uppdrag. Jag har också undervisat på skolor som Beckmans, Berghs och Konstfack.

Ludvig Grandin

Bokbindaregatan 12A

226 36 LUND

+ 46 (0)708 372 130

ludvig@ludviggrandin.se